Vem är jag
Mitt fokus
Miljö och affärer
Klimattjänster
Hållbar IT och digitalisering
Föreläsningar och workshop
Erfarenhet
Kontakt

 

 

  Miljö och affärer  
 
Ett framgångsrikt och effektivt miljöarbete i en verksamhet bygger på god kunskap om hur relationen mellan miljö och affärer ser ut.

Analys - I samarbete analyseras relationen mellan hållbarhet och affärer. Vilka frågor har betydelse? Var finns risker? Var finns möjligheter?

Utveckling - Att granska och uppdatera redan etablerat arbete har stor betydelse. Hållbarhetsarbetet i en verksamhet växer och utvecklas över tiden och så gör också samhällets och kunders syn och kunskap om hållbarhet och även själva företaget.

Implementering - Stöd av olika typer av implementeringsarbete med coachning, experthjälp, kompetensutveckling och ledarskap.

Kompetens - Workshop för ledningar och utbildningar för större grupper. Att skapa förståelse och insikt om hur hållbarhet förhåller sig till affärerna är en bra start.

Mer info här >>
Back to Startpage